Kerk en samenleving Archive

Proclamatieviering Sint Franciscusbasiliek op zondag 28 mei 2017

Op zondag 28 mei 2017 zal de apostolisch nuntius in Nederland, zijne hoogwaardige excellentie Mgr. AldoCavalli, tijdens een feestelijke eucharistieviering de proclamatie verrichten van de verheffing tot basilica minor van de Sint Franciscus van Assisikerk te Bolsward.

De weg naar de Hemel

Donderdag is het Hemelvaartsdag. Het is de dag waarop in de kerken wordt herdacht dat Jezus na ruim 30 jaar op aarde te hebben geleefd, naar de Hemel ging. Hoewel niemand precies weet hoe het in de

Moederdag

Op de tweede zondag van mei is het Moederdag. Bij velen leeft de wens om moeder op die dag in het zonnetje te zetten en dat om verschillende redenen. Moeder wordt vaak gezien als zorgdragende spil van

Proclamatieviering Sint Franciscusbasiliek op zondag 28 mei 2017

Op zondag 28 mei 2017 zal de apostolisch nuntius in Nederland, zijne hoogwaardige excellentie Mgr. AldoCavalli, tijdens een feestelijke eucharistieviering de proclamatie verrichten van de verheffing tot basilica minor van de Sint Franciscus van Assisikerk te Bolsward.

19 mei vriendinnenavond in Het Keerpunt

Vrijdag 19 mei is er weer een vriendinnenavond in het Keerpunt van Bolsward. Een vriendinnenavond is een gezellige en opbouwende avond voor vrouwen tussen 12 en 100 jaar, om alleen of samen met een vriendin naartoe te

Koster Anton Mulder krijgt waarderingsspeldparochie

Anton Mulder heeft bij zijn afscheid als koster de waarderingsspeld van de Zalige Titus Brandsmaparochie ontvangen. Het waarderingsteken werd hem opgespeld door pastoor Bultsma tijdens de drukbezochte afscheidsreceptie op zondag 7 mei. Anton trad op 1 augustus

Onrecht en geweten

  Onlangs was ik in gesprek met een jongeman over het bestaan van God. Hij was ervan overtuigd dat God moest bestaan. Zijn visie op God was dat hij vond dat God iedereen in de hemel zou

Stilte na de paasstorm

  Er zijn twee mannen onderweg van Jeruzalem naar een dorpje iets verder op. Hun woonplaatsje Emmäus. Ze praten over de dingen  die gebeurd zijn het afgelopen Pascha (paasweekeinde). Over hun leider die gekruisigd is en gestorven

Palmpasenprocessie in de St. Franciscuskerk

Zaterdag 8 april, aan het begin van de Goede Week, hebben ruim twintig kinderen palmpasenstokken gemaakt in de St. Franciscuskerk in Bolsward. De kinderen droegen de stokken mee in de processie tijdens de gebedsviering die avond. Om