Author Archive

Bepaalt de consument wat boer uit koe en natuur haalt

Dinsdag 26 september geven Europarlementariër Jan Huitema, hoogleraar trekvogelecology,  winnaar van de NWO-Spinozapremie, Theunis Piersma en gedragseconoom Eva van den Broek hun visie tijdens de thema-avond Landbouw in Sneek. De Landbouw is een belangrijke factor voor de

Home-Start van start in vijf gemeenten

Deze week is officieel afgetrapt voor het project Home-Start van Humanitas. Het project draait sinds 1 september in de gemeenten Súdwest-Fryslân, De Fryske Marren, Ooststellingwerf, Weststellingwerf en Opsterland. Home-Start is een programma waarin vrijwilligers een steuntje in

Buurtbingo Plan Noord II weer van start

De buurtbingo van Plan Noord II in Bolsward is weer van start gegaan. Op maandagavond 25 september is de eerstvolgende editie. Vanaf die datum wordt er om de week gespeeld in Het Convent. De volgende avond is

The Frisian Harmonizers in Doopsgezinde Kerk

BOOG-muziek haalt The Frisian Harmonizers op zondag 24 september naar de Doopsgezinde Kerk in Bolsward. The Frisian Harmonizers is al meer dan 15 jaar het enige Barbershopkoor dat de provincie Friesland rijk is. Dit mannenkoor uit Leeuwarden

Feestverlichting Bolsward (ingezonden)

Het artikel van Peter Walinga over de feestverlichting (BN 20 sept) vraagt om een reactie. De huidige  verlichting is toegestaan van november tot april. Dus nu nog niet. Verder hebben o.a. gemeente en welstandsorganisaties al aangegeven dat

Zaterdag Fries kampioenschap Ringsteken in Bolsward (video)

Zaterdagmiddag vindt weer het Fries Kampioenschap Ringsteken plaats in het centrum van Bolsward. Het kampioenschap wordt afwisselend gehouden in Dokkum en Bolsward en werd in 2015 voor het eerst door de stichting Bolletongersdei in Bolsward georganiseerd in

Boalserter Skotsploech zoekt leden

BOLSWARD De Boalserter Skotsploech staat aan het begin van haar zestigste repetitie-seizoen. De Skotsploech heeft in al die jaren Bolsward en ook Friesland gepromoot met optredens in binnen- en buitenland. ,,Om dit in de toekomst te blijven

Zorgorganisatie introduceert: Behandelteam Patyna

Alle behandelaren van zorgorganisatie Patyna gaan verder onder een nieuwe naam: Behandelteam Patyna. De naam is door de medewerkers van het team zelf bedacht. Het team was voorheen bekend onder de naam Advies en Behandel Centrum Geriatrie. 

Busstation op Bolletongersdei Boeren Beleefplein

BOLSWARD –De kalverkeuring is terug op Bolletongersdei in Bolsward. Boeren uit de regio die lid zijn van kalverfokclub De Twaling laten op 5 oktober hun jongvee keuren op de eerste donderdag in oktober. Dit jaar geen rood-